Onze impact

 

Sinds de oprichting in 2004 heeft dance4life meer dan 2 miljoen jongeren seksuele voorlichting gegeven. Ruim 800.000 van deze jongeren zijn als agent4change zelf in actie gekomen om bij te dragen aan een gezonde toekomst voor jongeren, bijvoorbeeld door hun kennis te delen met anderen, geld in te zamelen of vrijwilligerswerk te doen. Naar schatting dragen zij hun kennis op gemiddeld 5 andere mensen over, waardoor dance4life inmiddels een indirect bereik van 4 miljoen mensen wereldwijd heeft.

> 2 miljoen

jongeren voorlichting gegeven

800.000

jongeren in actie gekomen

4 miljoen

indirect bereik

Positief effect op het gedrag van jongeren

Met seksuele voorlichting wil dance4life ervoor zorgen dat jongeren wereldwijd de juiste informatie en vaardigheden krijgen over hiv, aids en seks. Met de juiste kennis en vaardigheden op zak weten jongeren namelijk hoe ze zichzelf moeten beschermen. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat er nieuwe hiv-infecties bijkomen.

Aan de hand van onze metingen zien we de positieve effecten van het voorlichtingsprogramma op het gedrag van jongeren. Het kennisniveau stijgt en jongeren zijn beter in staat veilige keuzes te maken wat betreft hun seksuele gezondheid. Ook praten deelnemende jongeren meer met hun ouders en leraren over dit soort thema’s en is hun intentie om anticonceptiemiddelen te gebruiken hoger.

Een aantal concrete voorbeelden:
  • In India is de kennis over soa’s na het doorlopen van het programma gestegen van 45,9 % tot 78,4 %.
  • In Tanzania weet driekwart van de deelnemende jongeren hoe ze zich moeten beschermen tegen hiv of ongeplande zwangerschappen. Voor het programma was dat nog minder dan de helft.
  • In Oeganda steeg dit aantal van 18 naar 60 %.
  • In Nepal geeft bijna 80 % van de jongeren aan een condoom te gebruiken, als hun partner eerder seks heeft gehad met iemand anders.

Naast eigen metingen heeft dance4life de afgelopen jaren enkele externe onderzoeken uit laten voeren. Onderzoek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Oeganda, Rusland en Nederland laat zien dat het dance4life-programma een positieve invloed heeft op de houding van jongeren tegenover mensen met hiv. Ook zorgt het programma ervoor dat jongeren makkelijker over seks en aanverwante onderwerpen praten. Onderzoek van Motivaction in Nederland toont dat de kennis over hiv en aids bij jongeren toeneemt. Ook staan jongeren na deelname positiever tegenover anticonceptie en soa-tests. 

Steun van de samenleving

Het gedrag veranderen van jongeren alleen is niet genoeg. Een samenleving waarin jongeren de vrijheid hebben hun eigen keuzes te maken en geschikte gezondheidszorg kunnen krijgen is net zo belangrijk. Daarom oefent dance4life – naast het geven van voorlichting – ook invloed uit op ouders, leerkrachten en vooral het overheidsbeleid. Juist de rol van de overheid is cruciaal. Wat heeft een jongen van 15 aan kennis over condooms, als de wet hem verbiedt voor zijn 18e condooms te kopen?

Successen op nationaal niveau

  • In 2014 was onze lokale partner in India, Restless Development, actief betrokken bij het vormgeven van het nationale jeugdbeleid. Een concreet resultaat daarvan is dat het tegengaan van kindhuwelijken nu hoog op de agenda staat.
  • In Peru vervulde onze partner, Apropo, in 2012 een zelfde rol bij de implementatie van het beleid. Het plan om tienerzwangerschappen tegen te gaan werd daadwerkelijk in gang gezet én een van de dance4life-jongeren nam plaats in het implementatiecomité in Lima.

Successen op internationaal niveau

  • Samen met partners en andere organisatie heeft dance4life bijgedragen aan diverse resoluties van de Commission on Population and Development (bijeenkomst van de Verenigde Naties). De 2012-resolutie roept overheden op jongeren toegang te geven tot juiste informatie en goede voorlichting over seksuele gezondheid, ongeacht hun leeftijd of burgerlijke status. Dit was de eerste keer dat deze rechten van jongeren in VN resolutie erkend werden.
  • In 2015 lopen de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties af. dance4life is samen met alliantieleden actief geweest in verschillende bijeenkomsten over de internationale agenda na 2015, het zogeheten Post-2015-proces. Als resultaat daarvan stelt Secretaris-Generaal Ban Ki-moon in zijn rapport 'the road to dignity by 2030’ dat de erkenning van jongerenrechten essentieel is en dat alle vormen van geweld tegen vrouwen en  meisjes gestopt moeten worden.
Meer weten over onze resultaten van de afgelopen jaren? Bekijk hier onze jaarverslagen.