Privacy

Dance4Life verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving; AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, friends, relaties, deelnemers, supporters en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Dance4Life.

Gegevensverwerking
Wij houden een customer relations administratie bij, waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Dance4Life, bijvoorbeeld als donateur, een leverancier, of door deelname aan een supportactie, via een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag.

Dance4Life maakt mensen bewust van het belang van sexuele gezondheid en roept hen via acties en campagnes op om aan onze acties mee te doen. Dance4Life’s werk wordt voornamelijk gefinancierd door giften van partners en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om jou te informeren over ons werk en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of deelnameverzoek. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of acties, wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger, of wanneer je een bestelling doet via onze webshop. En offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Dance4Life kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, inschrijving of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Dance4Life heeft het CBF-keur voor goede doelen. We zijn lid van Partos en servicelid van Goede Doelen Nederland.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En je kunt jouw gegevens te allen tijde wijzigen via info@dance4life.com. Je kunt jouw wijzigingen ook telefonisch doorgeven Dance4Life: 020 – 521 66 55 (tijdens kantooruren).

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Dance4Life is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het Data Protection Officer, Dance4Life, Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam.

E-mail
Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of supportnetwerken, als donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Dance4Life hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Dance4Life maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Dance4Life haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wil je minder of geen e-mail ontvangen of wil je niet meer meedoen aan onze support acties? Dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met Dance4Life: 020 – 521 66 55 (tijdens kantooruren) of info@dance4life.com

Contact met leden, donateurs en relaties
Nieuwe donateurs ontvangen van Dance4Life per post, e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Dance4Life informeert haar leden en donateurs over de campagnes via haar bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Bij het sturen van post naar donateurs en relaties controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter (www.postfilter.nl). Dance4Life zet daarnaast friends en haar fondsenwervers in om  donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over ons werk. Dance4Life werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het telefonisch werven van nieuwe leden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Dance4Life, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Als je ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jou opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet-register. Je kunt je ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

Contact met vrijwilligers
Dance4Life informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Dance4Life-acties. Je kunt je als vrijwilliger afmelden voor deze informatie via de afmeldmogelijkheid in elk bericht of telefonisch bij het Servicecenter van Dance4Life: 020 – 521 66 55 (tijdens kantooruren) of info@dance4life.com.

Cookie-statement
Dance4Life gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Wij gebruiken enkel cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van Google Analytics. 

Beveiliging
Dance4Life heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Dance4Life gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

Vragen over privacybeleid
Dance4Life houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de Data Protection Officer van Dance4Life: 020 – 521 66 55 (tijdens kantooruren) of info@dance4life.com.

Privacybeleid Dance4Life Versie: 23 november 2017.